SIA WOODVOCATION Privātuma politika

SIA Woodvocation (reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40303266278 , juridiskā adrese: Ganību dambis 22D, Rīga, Latvija) (turpmāk - BusyBabyLV), ir Pārzinis, kas atbilst Eiropas Savienības Vispārējo noteikumu prasībām. Datu aizsardzības regula Nr.2016/679 Latvijā

   • 1. Šajā Privātuma politikā ir izskaidrots, kā BusyBabyLV apstrādā personas datus, izmantojot mūsu pakalpojumus. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko BusyBabyLV apkopo no tīmekļa vietnēm, e-pasta sarakstes, lietojumprogrammām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem. Personas datu vākšana un izmantošana
   • 2. Neatkarīgi no tā, kurā valstī piekļūstat BusyBabyLV pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēts, ka Jūsu personas dati var tikt apstrādāti arī Latvijā, pamatojoties uz šīs valsts tiesību aktiem.
   • 3. SIA Woodvocation informē, ka, norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un tai no mājas lapas var tikt nosūtīts paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
   • 4. Jūs esat informēts, ka, izmantojot vietni, SIA Woodvocation vai jebkura trešā persona, kas darbojas vietnes vārdā, var vākt un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
    • * Kopējais vietņu apmeklējumu skaits;
    • * Apmeklētāju skaits katrā konkrētajā mājaslapā;
    • * Vietnes apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdi;
    • * IP adreses;
    • * Citi dati, kuru mērķis ir izmantot sistēmas administrēšanas nolūkos, kā arī kontrolēt mājas lapas lietošanu un organizēt tās uzlabošanu. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
   • 5. SIA Woodvocation apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
    • * Pakalpojumu un distances līgumu, rēķinu sagatavošana, slēgšana un nosūtīšana
    • * Efektīvu uzņēmuma vadības procesu nodrošināšana
    • * Biznesa plānošanai un analītikai
    • * Personāla atlase un vadība
    • * Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

  Ziņu sūtīšana

      • 6. SIA Woodvocation apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskiem pamatiem:
       • * Normatīvā aktā noteikta tiesiskā pienākuma izpilde
       • * Lai nodrošinātu likumīgās intereses
       • * Par līguma noslēgšanu vai izpildi
       • * Datu subjekta piekrišana
       • * Personas datu glabāšanas ilgums
      • 7. SIA Woodvocation glabā personas datus atbilstoši noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
       • * kamēr SIA Woodvocation var realizēt savas leģitīmās intereses ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
       • * kamēr SIA Woodvocation ir juridisks pienākums glabāt datus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
       • * kamēr datu subjekta piekrišana attiecīgajiem personas datiem ir spēkā attēlošanai, ja datu apstrādei nav cita tiesiska pamata.

   Sīkdatnes

       • 8. Sīkdatne ir teksta fails, kas tiek ievietots vietnes lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu vietnes darbību. Saglabātās sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA Woodvocation vietni un izmantojot tikai ar paroli pieejamas vietnes sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no datu atkārtotas ievadīšanas.Kāpēc Woodvocation SIA izmanto sīkdatnes?
       • 9. SIA Woodvocation izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
        • * sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
        • * Mājas lapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
        • * iegūt statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
        • * uzlabot mājas lapas efektivitāti.
       • 10. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats sīkdatņu ietvaros ir SIA Woodvocation leģitīmās intereses.
       • 11. SIA Woodvocation neizmanto sīkdatnes, lai izsekotu lietotāju paradumiem, tādēļ SIA Woodvocation informē par sīkdatņu izmantošanu, taču neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
       • 12. SIA Woodvocation nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, bet vietnes lietotājs paliks anonīms

    Trešās puses sīkfaili

        • 13. SIA Woodvocation vietne var saturēt trešo pušu sīkdatnes, īpaši Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kam ir piekļuve šī rīka apkopotajiem statistikas datiem.

     Sīkdatņu kontrole

         • 14. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (vairāk informācijas - www.youronlinechoices.com/lv).
         • 15. Jūs varat dzēst visus sīkfailus, kas jau ir saglabāti jūsu datorā, un varat iestatīt pārlūkprogrammu, lai novērstu to saglabāšanu. Taču tādā gadījumā izvēle ir jānorāda manuāli katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un vietnes funkcijas var nedarboties.

      Personas datu saņēmēji

          • 16. Likumā noteiktajos gadījumos SIA Woodvocation var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA Woodvocation var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju izpildi.
          • 17. Apkopot un uzkrāt informāciju mājaslapā SIA Woodvocation ir tiesīgs arī nodot datus citiem uzņēmumiem informatīvos un statistikas nolūkos. PERSONAS IDENTIFIKĀCIJAS DATI ŠAJĀ PROCESS NETIKS ATKLĀTI UN NETIKS NODOTI TREŠĀM PERSONĀM, IZŅEMOT PASŪTĪJUMUS, KAS VEIKTS AR MAKSĀJUMA METODI.
          • 18. Personas dati netiek nodoti trešajām valstīm. Piekļuve jūsu personas datiem un citas datu subjekta tiesības
          • 19. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, pieprasīt personas datu labošanu saskaņā ar regulas noteikumiem.
          • 20. SIA Woodvocation sazinās ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese).
          • 21. Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jūs varat vērsties ar sūdzību personas datu uzraudzības iestādē.

       Tiesības atsaukt piekrišanu

           • 22. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, nosūtot atsaukumu uz e-pasta adresi: lv.busy.board@gmail. .com
           • 23. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Piekrišanas atsaukšana nevar apturēt datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.
           • 24. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: lv.busy.board@gmail.com Šajā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai tad, ja tas ir nosūtīts no tā paša e-pasta uz kuru lietotāja profils ir reģistrēts Izmaiņas Privātuma politikā
           • 25. SIA Woodvocation ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas, kuras tiek publicētas mājaslapā