Atgriešanas nosacījumi

Patērētāja atteikuma tiesības un garantija

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumiem" nosaka, ka klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atkāpties no līguma un atgriezt interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējs. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestajā daļā teikts, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā".
Lai vienotos par preces atgriešanu, lūdzam sazināties ar SIA Woodvocation elektroniski uz returns.busybabylv@gmail.com norādot pasūtījuma numuru un datumu.

  • Lai izmantotu atteikuma tiesības, lūdzam aizpildīt un parakstīt atteikuma veidlapu, pievienot pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju un (izvēloties ērtāko veidu)
  • sūtīt uz e-pastu returns.busybabylv@gmail.com
  • sūtīt pa pastu SIA Woodvocation, Ganību dambis 22D, Rīga, LV1003.
  • Lai tiktu ievērots atteikuma tiesību termiņš, pietiek, ja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, - 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no atteikuma tiesību izmantošanas brīža. kad prece tika nodota Patērētājam vai trešajai personai, kas nav pārvadātājs, bet Patērētājs bija norādījis kā preces saņēmēju.
  • Ja jūs atceļat pirkumu, mēs atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad mēs esam informēti par jūsu lēmumu atcelt pirkumu.
  • Preces atpakaļ nosūtīšanas izmaksas netiek atmaksātas, un tās pilnībā sedz pircējs.
  • Atteikuma tiesības nevar izmantot šādos gadījumos: preces iepakojums ir atvērts un nav atgriežams veselības un higiēnas apsvērumu dēļ; preces iepakojums ir atvērts un prece ir izmantota citiem mērķiem, nevis šo preču veida, īpašību un darbības noteikšanai.
  • Prece ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā un pircējam jānodrošina atbilstošs iepakojums drošai preces transportēšanai atpakaļ pie pārdevēja (SIA "Woodvocation"). Par preci samaksātā nauda, ​​kā arī piegādes maksa no veikala pircējam tiks atmaksāta pēc preces atgriešanas, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad BusyBabyLV paziņots par Pircēja lēmumu atcelt pirkumu. BusyBabyLV patur tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kad preces ir saņemtas atpakaļ vai kad esat iesniedzis apliecinājumu, ka preces ir nosūtītas atpakaļ.